Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_107

(VII) Studium kmitů vázaných oscilátorů

Pracovní úkol

Vázané oscilátory

 1. Změřte dobu kmitu T0 dvou stejných nevázaných fyzických kyvadel.
 2. Pro jednu pružinu změřte doby kmitů Ti dvou stejných fyzických kyvadel vázaných slabou pružnou vazbou vypouštěných z klidu při počátečních podmínkách:
  1. y1=y2=B … doba kmitu T1
  2. y1=-y2= B … doba kmitu T2
  3. y1=0, y2= B
   1. doba kmitu T3
   2. doba Ts/2, za kterou dojde k maximální výměně energie mezi kyvadly
 3. Vypočtěte kruhové frekvence ω0, ω1, ω2, ω3ω4 odpovídající dobám T0,T1, T2, T3Ts, ověřte měřením platnost vztahů odvozených pro ω3ω4.
 4. Vypočtěte stupeň vazby κ.
 5. Pro jednu pružinu změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení závěsu kyvadla a graficky znázorněte.

Klíčová slova

Vázané mechanické oscilátory, stupeň vazby.

Pokyny k měření

 1. Měření period se odečítá ze záznamu sonaru (nemá smysl mnohokrát opakovat za stejných podmínek).
 2. Nejprve si ověřte, zda obě nevázaná kyvadla kmitají se stejnou frekvencí. Není-li tomu tak, lze frekvence upravit pohybem šroubu po závěsu umístěném pod čočkou kyvadla.
 3. Pro dodržení počátečních podmínek je k dispozici mechanické spouštěcí zařízení připevněné ke stěně u spodní části kyvadel.
 4. Promyslete si, při kterém měření můžete zvýšit jeho přesnost změřením doby více kmitů a kdy budete naopak měřit pouze část doby kmitu.
 5. Vazbu realizujte pružinami pouze v horní polovině závěsů a dbejte, aby pružina byla upevněna na obou kyvadlech ve stejné vzdálenosti od uložení závěsů.
 6. Vzdálenost vazby od osy otáčení pro pracovní úkol 2c nastavte v rozmezí 30-35 cm.
 7. Vytiskněte jeden graf zachycující vázané kmity s odlišnou počáteční amplitudou.
zadani/u_107.txt · Poslední úprava: 8.07.2024 13:38 autor: Piešová Jaroslava RNDr. Ph.D.