Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_103

(III) Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu

Pracovní úkol

  1. Pro tři vodorovné trubice s různými poloměry kruhového průřezu, které jsou opatřeny manometry, změřte závislost objemového průtoku Qv na úbytku statického tlaku Δp na vyšetřované délce trubice l ve směru proudění.
  2. Sestrojte graf závislosti Qv = Qv(p).
  3. Ze směrnice závislosti Qv = Qv(p) v oblasti laminárního proudění určete poloměr trubice a tuto hodnotu porovnejte s naměřenou hodnotou.
  4. Diskutujte, proč u některých trubic kolísala během měření výška vodního sloupce v manometru.

Klíčová slova

Laminární a turbulentní proudění, Poiseuillova rovnice, součinitel odporu trubice, Reynoldsovo číslo.

Pokyny k měření

  1. Odhadněte maximální změnu (Δh/h) během jednoho měření v %.
  2. V oblasti laminárního proudění změřte dostatečný počet experimentálních bodů.
  3. Závislost Qv = Qv(p) vyneste pro všechny měřené trubice do jednoho grafu a v případě potřeby doplňte dalším grafem s výřezem.
zadani/u_103.txt · Poslední úprava: 30.05.2024 10:49 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.