Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_102

(II) Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru

Pracovní úkol

 1. Změřte tuhost k třech pružin metodou statickou.
 2. Sestrojte graf závislosti prodloužení pružiny na působící síle y = y(F)
 3. Změřte tuhost k třech pružin metodou dynamickou.
 4. Z doby kmitu tělesa známé hmotnosti a výchylky pružiny po zavěšení tohoto tělesa určete místní tíhové zrychlení g.
 5. Sestrojte graf závislosti .
 6. Data zaznamenávejte rovnou do tabulky v počítači, nakreslete grafy a vypočítejte tuhosti pružin. Při zpracování výsledků měření metody statické i dynamické použijte lineární regresi.

Klíčová slova

Harmonický pohyb, úhlová rychlost, tuhost pružiny, statická a dynamická metoda určení tuhosti pružiny.

Pokyny k měření

 1. Pružiny charakterizujte rozměrem (např. délkou).
 2. Věnujte pozornost vhodnému výběru intervalu zatížení pro jednotlivé pružiny. Měření provádějte v lineární oblasti zatížení.
 3. Všechna naměřená data při zpracování lineární regresí fitujte obecnou přímkou.
 4. Stejný typ závislosti měřený pro různé parametry vyneste do jednoho grafu.
 5. Vyhodnocení záznamu čidla pohybu.
zadani/u_102.txt · Poslední úprava: 13.02.2024 15:34 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.