Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:s227

(S18) Simulace přechodových jevů v RLC obvodu

Pracovní úkol

  1. V simulátoru elektronických obvodů sestavte sériový RLC obvod podle obr. 1 ve studijním textu k úloze. Schéma sestaveného obvodu exportujte ze simulátoru a vložte do referátu.
  2. Simulujte průběh napětí na odporu R při vypnutí nebo zapnutí napájecího napětí pro RLC obvod v periodickém stavu pro pět hodnot kapacity C z intervalu (C = 0,1 - 10 μF, R = 20 Ω, L = 0,35 H). Vyneste graf závislosti doby kmitu T na velikosti zařazené kapacity C. Srovnejte doby kmitu T s teoretickými hodnotami. Jeden výsledný průběh napětí fitujte teoretickou závislostí a získané parametry fitu porovnejte s teoretickými hodnotami.
  3. Simulujte průběh napětí na odporu R v RLC obvodu v mezně aperiodickém stavu při vypnutí napájecího napětí a stanovte hodnoty aperiodizačních odporů pro pět hodnot kapacit zařazeného kondenzátoru v intervalu C = 0,1 - 10 μF (indukčnost cívky L = 0,35 H). Vyneste graf závislosti aperiodizačního odporu na velikosti zařazené kapacity C. Získané aperiodizační odpory porovnejte s teoretickými.

Základní vztahy a klíčová slova:

Simulace elektronických obvodů, RLC obvod, přechodový jev, aperiodizační odpor, relaxační doba

Pokyny k měření

zadani/s227.txt · Poslední úprava: 18.03.2021 15:41 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.