Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:s218

Toto je starší verze dokumentu!


(S18) Simulace přechodových jevů v RLC obvodu

Úloha se vypracovává z domova. Úlohu si může zapsat student po změření minimálně 4 prezenčních úloh po dohodě s vedoucím praktika. Před vypracováním úlohy se doporučuje absolvovat v praktiku úlohu č.18 - Přechodové jevy v RLC obvodu (není podmínkou). Vypracování úlohy není ani po zápisu závazné. Zápis se nepočítá do počtu povolených zápisů k prezenčnímu měření. Termín pro odevzdání protokolu je 22.12.2021.

Studijní text

Pracovní úkol

  1. V simulátoru elektronických obvodů sestavte sériový RLC obvod podle obr. 1 ve studijním textu k úloze. Schéma sestaveného obvodu exportujte ze simulátoru a vložte do referátu.
  2. Simulujte průběh napětí na odporu R při vypnutí nebo zapnutí napájecího napětí pro RLC obvod v periodickém stavu pro pět hodnot kapacity C z intervalu (C = 0,1 - 10 μF, R = 20 Ω, L = 0,35 H). Vyneste graf závislosti doby kmitu T na velikosti zařazené kapacity C. Srovnejte doby kmitu T s teoretickými hodnotami. Jeden výsledný průběh napětí fitujte teoretickou závislostí a získané parametry fitu porovnejte s teoretickými hodnotami.
  3. Simulujte průběh napětí na odporu R v RLC obvodu v mezně aperiodickém stavu při vypnutí napájecího napětí a stanovte hodnoty aperiodizačních odporů pro pět hodnot kapacit zařazeného kondenzátoru v intervalu C = 0,1 - 10 μF (indukčnost cívky L = 0,35 H). Vyneste graf závislosti aperiodizačního odporu na velikosti zařazené kapacity C. Získané aperiodizační odpory porovnejte s teoretickými.

Rozšířená verze úlohy pro uznání za dvě úlohy:

4. Jeden výsledný průběh napětí v mezním aperiodickém stavu získaný v bodu 3 fitujte teoretickou závislostí a získané parametry fitu porovnejte s teoretickými hodnotami.

5. V simulátoru elektronických obvodů sestavte sériový RC obvod podle obr. 2 ve studijním textu. Schéma sestaveného obvodu exportujte ze simulátoru a vložte do referátu.

6. Simulujte průběh napětí na kondenzátoru při vypnutí napětí. Simulace provádějte pro jednu hodnotu C a pět hodnot R a naopak, pro jednu hodnotu R a pět hodnot C. Z průběhu napětí vyhodnoťte relaxační dobu obvodu. Zobrazte graficky jeden průběh napětí s proloženou teoretickou křivkou. Závislost relaxační doby sériového obvodu RC na velikosti odporu a na velikosti kapacity v obvodu vyneste do grafu a porovnejte s teoretickými hodnotami.

Základní vztahy a klíčová slova:

Simulace elektronických obvodů, RLC obvod, přechodový jev, aperiodizační odpor, relaxační doba

Pokyny k měření

zadani/s218.1636550990.txt.gz · Poslední úprava: 10.11.2021 14:29 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.