Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:s218

(S18) Simulace přechodových jevů v RLC obvodu

Úloha se vypracovává z domova. Úlohu si lze zapsat v termínu od 30.10.2023 do 30.11.2023 po dohodě s vedoucím praktika (zapisuje vedoucí praktika) po odměření a odevzdání minimálně 3 úloh v praktiku, odevzdání referátu je do 14 dnů ode dne zápisu. Nejzazší termín pro odevzdání referátu z domácí úlohy je 14.12.2024, tj. 14 dnů po posledním možném termínu zápisu domácí úlohy. V případě zájmu o domácí úlohu kontaktujte vedoucího praktika. Vypracování úlohy není ani po zápisu závazné. Zápis se nepočítá do počtu povolených zápisů k prezenčnímu měření. Před vypracováním úlohy se doporučuje absolvovat v praktiku úlohu č.18 - Přechodové jevy v RLC obvodu (není podmínkou).

Studijní text

Pracovní úkol

1. V simulátoru elektronických obvodů sestavte sériový RLC obvod podle obr. 1 ve studijním textu k úloze. Schéma sestaveného obvodu exportujte ze simulátoru a vložte do referátu.

2. Simulujte průběh napětí na odporu R při vypnutí nebo zapnutí napájecího napětí pro RLC obvod v periodickém stavu pro pět hodnot kapacity C z intervalu (C = 0,1 - 10 μF, R = 20 Ω, L = 0,35 H, hodnoty C zadá vedoucí praktika). Vyneste graf závislosti doby kmitu T na velikosti zařazené kapacity C. Srovnejte doby kmitu T s teoretickými hodnotami. Jeden výsledný průběh napětí fitujte teoretickou závislostí a získané parametry fitu porovnejte s teoretickými hodnotami.

3. Simulujte průběh napětí na odporu R v RLC obvodu v mezně aperiodickém stavu při vypnutí napájecího napětí a stanovte hodnotu aperiodizačního odporu pro jednu hodnotu kapacity zařazeného kondenzátoru v intervalu C = 0,1 - 10 μF, indukčnost cívky L = 0,35 H (hodnotu C zadá vedoucí praktika). Získaný aperiodizační odpor porovnejte s teoretickou hodnotou.

4. Výsledný průběh napětí v mezním aperiodickém stavu získaný v bodu 3 fitujte teoretickou závislostí a získané parametry fitu porovnejte s teoretickými hodnotami.

Základní vztahy a klíčová slova:

Simulace elektronických obvodů, RLC obvod, přechodový jev, aperiodizační odpor, relaxační doba

Pokyny ke zpracování

Jako naměřená data je nutné nahrát kompletní soubor s výsledky simulací a fitací

  • Při provádění simulací používejte dostatečně malý vzorkovací čas tak, aby naměřené průběhy co nejlépe odpovídaly teoretickým vztahům

Pokyny k měření

zadani/s218.txt · Poslední úprava: 14.11.2023 08:44 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.