Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:n_330

(30) Využití interference k měření poloměrů křivosti čoček

Studijní text (stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30)

Pracovní úkol

  1. Pomocí Newtonových interferenčních kroužků změřte oba poloměry křivosti u jedné vybrané čočky zpracováním digitální fotografie.
    1. Zkalibrujte mikroskop. Pořiďte digitální záznam kalibračního měřítka a zpracujte ho fitováním přímo v praktiku.
    2. Pořiďte digitální záznamy Newtonových kroužků pro jednotlivé povrchy čočky a zpracujte je fitováním přímo v praktiku.
    3. Výsledky měření porovnejte s poloměry křivosti měřené čočky uváděnými výrobcem.
    4. Z naměřených poloměrů křivosti spočítejte ohniskovou vzdálenost čočky a výsledek srovnejte s údaji uváděnými výrobcem. Materiál měřené čočky je optické sklo N-BK7, čočka není tenká.

Základní vztahy a klíčová slova:

interference světla v prošlém a odraženém světle, interference na tenké vrstvě, interference na klínu, fázový a dráhový rozdíl, podmínka pro interferenční maximum a minimum, proužky stejné tloušťky, kroužky stejného sklonu

Pokyny k měření

Fokometr (Návod k ovládání je vytištěn u úlohy.)

Fotodokumentace k úloze

zadani/n_330.txt · Poslední úprava: 6.10.2023 14:53 autor: Kudrnová Hana Mgr.