Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:n_317

(17) Měření absorpce světla

Studijní text

Pro měření jsou připraveny dvě varianty. Po dohodě s vyučujícím jednu z nich vyberte.

Varianta A - Pracovní úkol

  1. Změřte absorpční spektrum roztoků kalmagitu s koncentracemi c0, c0/2, c0/4 při pH = 10 v celém oboru viditelného světla. Zpracujte graficky. Pro tři vybrané vlnové délky zkontrolujte platnost Beerova zákona. Zpracujte graficky.
  2. Měření z bodu 1. pro koncentraci c0/2 doplňte proměřením dvou roztoků kalmagitu téže koncentrace, které navíc obsahují 5.10-5 mol/l a 25.10-5 mol/l síranu hořečnatého MgSO4. Získaná tři spektra zpracujte graficky, určete isobestické body.

Varianta B - Pracovní úkol

  1. Ověřte platnost Beerova zákona pro různé tloušťky přiloženého pevného materiálu.
  2. Změřte absorpční spektrum přiložených vzorků skleněných filtrů. Diskutujte procento maximální propustnosti a spektrální šířku propouštěné oblasti.

Základní vztahy a klíčová slova:

průchod světla látkou, propustnost, absorpce, Lambertův zákon, absorpční koeficient, Lambert-Beerův zákon, Absorpční spektrum, chemická analýza - studium absorpcí, isobestický bod

Pokyny k měření

zadani/n_317.txt · Poslední úprava: 6.10.2023 14:43 autor: Kudrnová Hana Mgr.