Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:n_104

(IV) Závislost povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky

Pracovní úkol

  1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.
  2. Sestrojte graf této závislosti.

Klíčová slova

Povrchové napětí, povrchově aktivní látka, odtrhávací metoda měření povrchového napětí.

Pokyny k měření

  1. Na torzních vahách lze plynule vyvažovat stáčením torzního vlákna jen v rozsahu stupnice, tj. pouze hmotnosti od 0 do 500 mg. V rámci přípravy odhadněte proto hmotnosti přívažků, které budete muset použít pro daný rámeček při měření roztoků etylalkoholu ve vodě v rozsahu objemových koncentrací 0 až 100 %.
  2. Hmotnosti rámečku i přívažků určete přesně vážením na laboratorních vahách.
  3. Měřicí metodu si nejprve ověřte změřením povrchového napětí destilované vody. Při měření je nutné dbát o zvýšenou čistotu použitého nádobí a rámečku vzhledem k povrchově aktivním látkám (saponáty, etylalkohol, mastné kyseliny aj.). K měření koncentrační závislosti přistupte až po dosažení dobré shody vašeho experimentálního výsledku pro destilovanou vodu s tabulkovou hodnotou.
  4. Při měření koncentrační závislosti je vhodné průběžně sestrojovat pracovní graf, který vám pomůže volit vhodné koncentrace.
  5. Uvědomte si, že povrchové napětí závisí na teplotě.
  6. Výslednou chybu povrchového napětí s uvážením korekčního členu uvažujte procentuálně stejnou jako v případě výpočtu bez korekce. Není nutné chybu povrchového napětí s korekčním členem dopočítávat pomocí zákona šíření nejistot.
zadani/n_104.txt · Poslední úprava: 6.10.2023 13:35 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.