Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:d323

(D23) Studium polarizace světla

Studijní text (stejný pro úlohy 11, 12 a 23)

Pracovní úkol

  1. Ověřte platnost Malusova zákona. Měření zpracujte do kartézského i polárního grafu.
  2. Proměřte závislost intenzity světla na úhlu pootočení polarizátoru, který je umístěn mezi dvěma dalšími polarizátory. Měření zpracujte do kartézského i polárního grafu.
  3. Proměřte kruhově a elipticky polarizované světlo. Měření zpracujte do kartézského i polárního grafu.
  4. Pozorujte, popište a vysvětlete jeden z následujících efektů:
    1. barevné efekty v polarizovaném světle,
    2. polarizaci rozptylem.

Základní vztahy a klíčová slova:

elektromagnetická vlna a její charakteristika, polarizace světelné vlny, typy polarizace, Malusův zákon, získání polarizovaného světla

Pokyny k měření (stejné jako pro prezenční verzi úlohy)

Fotodokumentace k úloze

zadani/d323.txt · Poslední úprava: 26.02.2021 10:42 autor: Kudrnová Hana Mgr.