Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:d227

(D27) Měření dielektrických vlastností materiálů

Pracovní úkol

  1. Změřte metodou přímou závislost kapacity deskového kondenzátoru na přiloženém napětí pro jednu vzdálenost desek kondenzátoru. K měření použijte generátor funkcí a osciloskop.
  2. Při zapojení jako v bodě 1 změřte závislost proudu tekoucího deskovým kondenzátorem na frekvenci přiloženého napětí v rozsahu frekvencí od 50kHz do 500kHz.
  3. Pomocí LCR metru změřte závislost kapacity deskového kondenzátoru na vzdálenosti desek. Z naměřených hodnot určete permitivitu vakua.
  4. Porovnejte hodnoty kapacity naměřené v bodech 1 a 3. Diskutujte rozdíly.
  5. Pomocí LCR metru a deskového kondenzátoru změřte relativní permitivitu přiložených vzorků a srovnejte s tabulkovými hodnotami.

Pokyny k měření

Ad 1: Nastavení generátoru funkcí: frekvence 100kHz ; průběh sinusový; vzdálenost desek kondenzátoru d=2mm

Ad 2: Nastavení generátoru funkcí: průběh sinusový; maximální napětí na výstupu; vzdálenost desek kondenzátoru d=2mm

Ad 5: Seznam vzorků

  1. vzorek 1 - Sklo
  2. vzorek 2 - Plexisklo
  3. vzorek 3 - Polyetylen
  4. vzorek 4 - Polypropylen
  5. vzorek 5 - PVC

Fotodokumentace k úloze

zadani/d227.txt · Poslední úprava: 8.03.2021 17:34 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.