Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:d209

(D9) Charakteristiky termistoru

Pracovní úkol

  1. Změřte statickou charakteristiku termistoru pro proudy do 25 mA a graficky ji znázorněte. V případě záznamu měření počítačem vytiskněte.
  2. Změřte teplotní závislost odporu termistoru v teplotním intervalu přibližně 210 až 310 K a graficky znázorněte (ev. vytiskněte).
  3. Graficky znázorněte závislost logaritmu odporu R termistoru na 1/T a vyhodnoťte velikost materiálových veličin RB, aktivační energie U a teplotního součinitele odporu α při pokojové teplotě.
  4. Stanovte teplotu termistoru v maximu charakteristiky, případně v některých dalších bodech a tepelný odpor K.

Poznámky: - napětí, proud a odpor měříme digitálními multimetry METEX MXD - 4664A. Použití vysvětlí vyučující.

Fotodokumentace k úloze

zadani/d209.txt · Poslední úprava: 8.03.2021 17:32 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.