Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:d206

(D6) Měření účiníku

Pracovní úkol

 1. Změřte účiník:
  1. rezistoru,
  2. kondenzátoru (C = 10 μF)
  3. cívky.
 2. Spočtěte fázový posun proudu a napětí. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky.
 3. Pro cívku vypočtěte indukčnost a odpor v sériovém a paralelním náhradním zapojení.
 4. Změřte účiník sériového a paralelního zapojení rezistoru a kondenzátoru pro kapacity v intervalu C = 1-10 μF a spočtěte fázový posuv. Výsledky zpracujte graficky. Z naměřených hodnot stanovte odpor rezistoru a porovnejte ho s hodnotou přímo naměřenou digitálním multimetrem. Určete chyby měření a rozhodněte, které z obou zapojení je v daném případě vhodnější pro stanovení odporu.
 5. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu pro kapacity do 10 μF . Výsledky zpracujte graficky, v závislosti na zařazené kapacitě vyneste účiník, fázový posuv napětí vůči proudu a výkon.

Pokyny k měření

 1. Úkoly měřte pouze digitálním wattmetrem HM-8115-2.

Fotodokumentace k úloze

zadani/d206.txt · Poslední úprava: 8.03.2021 17:31 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.