Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:d103

(D-III) Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu

Pracovní úkol

  1. Pro tři vodorovné trubice s různými poloměry kruhového průřezu, které jsou opatřeny manometry, změřte závislost objemového průtoku Qv na úbytku statického tlaku Δp na vyšetřované délce trubice l ve směru proudění.
  2. Sestrojte graf závislosti Qv = Qv(p).
  3. Ze směrnice závislosti Qv = Qv(p) v oblasti laminárního proudění určete poloměr trubice.
  4. Upravený poloměr dosaďte do vztahů pro výpočet Rek.
  5. Sestrojte graf závislosti k = k(Re), kde k je součinitel odporu trubice a Re je Reynoldsovo číslo. Do grafu vyneste teoretickou závislost pro laminární i turbulentní proudění.

Klíčová slova

Laminární a turbulentní proudění, Poiseuillova rovnice, součinitel odporu trubice, Reynoldsovo číslo.

Pokyny k měření

  1. Vysvětlete, proč u některých trubic kolísala během měření výška vodního sloupce v manometru. Odhadněte maximální změnu (Δh/h) během jednoho měření v %.
  2. V oblasti laminárního proudění změřte dostatečný počet experimentálních bodů.
  3. Závislost Qv = Qv(p) (resp. k = k(Re)) vyneste pro všechny měřené trubice do jednoho grafu a v případě potřeby doplňte dalším grafem s výřezem.
zadani/d103.txt · Poslední úprava: 18.02.2021 12:26 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.