Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af330

(30) Jednoduché aplikace interferenčních jevů

Studijní text (stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30)

Pracovní úkol

  1. Změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.
  2. Pomocí Newtonových interferenčních kroužků změřte oba poloměry křivosti vybrané čočky. Chybu v určení poloměru křivosti stanovte z vhodně použité lineární regrese.
  3. Kontrolu vámi provedené kalibrace stupnice okuláru proveďte metodou postupných měření a zpracujte lineární regresí.
  4. Výsledky měření v bodě 2 porovnejte s optickou mohutností čočky změřenou pomocí fokometru. Index lomu materiálu čočky je 1,523.

Základní vztahy a klíčová slova:

interference světla v prošlém a odraženém světle, interference na tenké vrstvě, interference na klínu, fázový a dráhový rozdíl, podmínka pro interferenční maximum a minimum, proužky stejné tloušťky, proužky stejného sklonu

Pokyny k měření

Fokometr (Návod k ovládání je vytištěn u úlohy.)

zadani/af330.txt · Poslední úprava: 8.09.2017 10:38 autor: Kudrnová Hana Mgr.