Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af329

(29) Studium Faradayova jevu v kapalině

Studijní text (stejný pro úlohy 11, 12, 23 a 29)

Pracovní úkol

  1. Změřte Verdetovu konstantu benzenu. Vyneste do grafu závislost úhlu stočení polarizační roviny lineárně polarizovaného světla na magnetické indukci. Pro každou hodnotu magnetické indukce vypočítejte Verdetovu konstantu. Z těchto dat vypočtěte střední hodnotu Verdetovy konstanty a její standardní odchylku.

Základní vztahy a klíčová slova:

elektromagnetický popis světelné vlny (vlnová délka, frekvence, vlnočet, vlnový vektor), polarizace světelné vlny, metody získání polarizovaného světla, přirozený a umělý dvojlom, indukovaná optická aktivita - Faradayův jev, princip polarimetru, Sénarmontovo kompenzační zařízení

Pokyny k měření

zadani/af329.txt · Poslední úprava: 22.08.2014 10:33 autor: Kudrnová Hana Mgr.