Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af323

Toto je starší verze dokumentu!


(23) Studium polarizace světla

Studijní text (stejný pro úlohy 11, 12, 23 a 29)

Pracovní úkol

 1. Ověřte platnost Malusova zákona. Směr „snadného průchodu“ světla polarizátory stanovte pomocí známé polarizace světla odraženého pod Brewsterovým úhlem (použijte např. zasklenou fotografii připravenou u úlohy).
 2. Proměřte jednu z následujících úloh:
  1. závislost intenzity světla na úhlu pootočení polarizátoru, který je umístěn mezi dvěma dalšími polarizátory,
  2. stupeň polarizace světla, vzniklého lomem,
  3. kruhově a elipticky polarizované světlo (zpracujte do polárního grafu).
 3. Pozorujte a popište dva z následujících efektů:
  1. polarizaci odrazem,
  2. indukovanou anizotropii,
  3. barevné efekty ve fázových destičkách,
  4. polarizaci rozptylem.

Základní vztahy a klíčová slova:

elektromagnetická vlna a její charakteristika, polarizace světelné vlny, typy polarizace, Malusův zákon, získání polarizovaného světla

Pokyny k měření

zadani/af323.1408696329.txt.gz · Poslední úprava: 22.08.2014 10:32 autor: Kudrnová Hana Mgr.