Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af323

(23) Studium polarizace světla

Studijní text (stejný pro úlohy 11, 12, 23 a 29)

Pracovní úkol

 1. Stanovte „směr snadného průchodu“ všech polarizátorů, které budete v úloze používat. Použijte odraz světla pod Brewsterovým úhlem na rozhraní vzduch-sklo (např. pomocí lampičky a zasklené fotografie připravené u úlohy).
 2. Ověřte platnost Malusova zákona.
 3. Proměřte jednu z následujících úloh:
  1. závislost intenzity světla na úhlu pootočení polarizátoru, který je umístěn mezi dvěma dalšími polarizátory,
  2. stupeň polarizace světla, vzniklého lomem,
  3. kruhově a elipticky polarizované světlo (zpracujte do polárního grafu).
 4. Pozorujte, popište a vysvětlete dva z následujících efektů:
  1. polarizaci odrazem pro různé úhly dopadu,
  2. změnu polarizace při mechanickém namáhání,
  3. barevné efekty v polarizovaném světle,
  4. polarizaci rozptylem.

Základní vztahy a klíčová slova:

elektromagnetická vlna a její charakteristika, polarizace světelné vlny, typy polarizace, Malusův zákon, získání polarizovaného světla

Pokyny k měření

zadani/af323.txt · Poslední úprava: 27.01.2020 15:17 autor: Kudrnová Hana Mgr.