Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af323

Toto je starší verze dokumentu!


(23) Studium polarizace světla

Pracovní úkol

  1. Ověřte platnost Malusova zákona. Směr „snadného průchodu” světla polarizátory stanovte pomocí známé polarizace světla odraženého pod Brewsterovým úhlem (použijte např. zasklenou fotografii připravenou u úlohy).
  2. Proměřte jednu z následujících úloh:
  3. závislost intenzity světla na úhlu pootočení polarizátoru, který je umístěn mezi dvěma dalšími polarizátory,
  4. stupeň polarizace světla, vzniklého lomem,
  5. kruhově a elipticky polarizované světlo (zpracujte do polárního grafu)
  6. Pozorujte a popište dva z následujících efektů:
  7. polarizaci odrazem,
  8. indukovanou anizotropii,
  9. barevné efekty ve fázových destičkách,
  10. polarizaci rozptylem.

Základní vztahy a klíčová slova:

elektromagnetická vlna a její charakteristika, polarizace světelné vlny, typy polarizace, Malusův zákon, získání polarizovaného světla

Pokyny k měření

zadani/af323.1378063615.txt.gz · Poslední úprava: 4.09.2013 13:53 (upraveno mimo DokuWiki)