Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af317

(17) Měření absorpce světla

Studijní text

Pro měření je připraveno více variant. Buďte připraveni na všechny! Variantu, kterou budete měřit, vybere vyučující.

Varianta A - Pracovní úkol

(Jeden z pracovních úkolů varianty A změřte spektrofotometrem SPEKOL, druhý vláknovým spektrometrem Vernier.)

  1. Změřte absorpční spektrum roztoků kalmagitu s koncentracemi c0, c0/2, c0/4 při pH = 10 v celém oboru viditelného světla. Zpracujte graficky. Pro tři vybrané vlnové délky zkontrolujte platnost Beerova zákona. Zpracujte graficky. Pomocí měření absorpce světla určete koncentraci vzorku X kalmagitu připraveného u úlohy.
  2. Měření z bodu 1. pro koncentraci c0/2 doplňte proměřením dvou roztoků kalmagitu téže koncentrace, které navíc obsahují 5.10-5 mol/l a 25.10-5 mol/l síranu hořečnatého MgSO4. Získaná tři spektra zpracujte graficky, určete isobestické body.
  3. Proveďte odhad chyby transmitance a určete chybu nepřímého měření absorpčního koeficientu.

Varianta B - Pracovní úkol

(Jeden z pracovních úkolů varianty B změřte spektrofotometrem SPEKOL, druhý vláknovým spektrometrem Vernier.)

  1. Ověřte platnost Beerova zákona pro různé tloušťky přiloženého pevného materiálu.
  2. Změřte absorpční spektrum přiložených vzorků skleněných filtrů. Diskutujte procento maximální propustnosti a spektrální šířku propouštěné oblasti.
  3. Refraktometrem změřte index lomu vybraného filtru a odhadněte, jakou částí přispívá k celkové optické hustotě filtru na různých vlnových délkách jeho odrazivost R.
  4. Proveďte odhad chyby transmitance a určete chybu nepřímého měření absorpčního koeficientu.

Základní vztahy a klíčová slova:

průchod světla látkou, propustnost, absorpce, Lambertův zákon, absorpční koeficient, Lambert-Beerův zákon, Absorpční spektrum, chemická analýza - studium absorpcí, isobestický bod

Pokyny k měření

zadani/af317.txt · Poslední úprava: 29.01.2016 10:19 autor: Kudrnová Hana Mgr.