Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af314

(14) Jednoduché optické přístroje. Polarizační mikroskop

Pracovní úkol

  1. Metodou přímou změřte zvětšení a zorné pole lupy. Jako lupu použijte postupně dva z přiložených objektivů. Odhadněte maximální chyby měření a porovnejte výsledky se známými parametry objektivů.
  2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro obě kombinace objektivů z předchozího bodu a jednoho vybraného okuláru. Naměřené výsledky srovnejte s hodnotami zvětšení udávanými výrobcem. Určete číslo zorného pole okuláru přímým měřením a ze změřených zorných polí. Odhadněte maximální chyby měření.
  3. Pomocí polarizačního mikroskopu změřte specifickou stáčivost křemene pro vybrané vlnové délky. Určete relativní chybu měření. Naměřenou závislost porovnejte graficky s teoretickou. Graf vytvořte v praktiku, je povinnou součástí zápisu z měření.
  4. Užitím čtvrtvlnné destičky rozhodněte, je-li islandský vápenec kladný či záporný krystal.

Základní vztahy a klíčová slova:

zobrazení centrovanými optickými systémy, hlavní body soustavy, předmětová, obrazová vzdálenost, zobrazovací rovnice, příčné a úhlové zvětšení, konvenční zraková vzdálenost, zvětšení, zorné pole, číselná apertura, dvojlom, stáčivost křemene

Pokyny k měření

zadani/af314.txt · Poslední úprava: 9.02.2021 13:37 autor: Kudrnová Hana Mgr.