Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af313

(13) Vlastnosti rentgenového záření

Pracovní úkol

  1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin.
  2. Proměřte úhlovou závislost intenzity difraktovaného rentgenového záření při pevné orientaci krystalu.
  3. Proměřte spektrum rentgenového záření při konstantním anodovém napětí rentgenky Ua = 20 kV.
  4. Z mezní hodnoty energie spojitého spektra určete Planckovu konstantu, porovnejte s tabelovanou hodnotou. Určete vlnové délky čar Kα, Kβ (porovnejte s tabelovanými hodnotami), spočtěte jejich vlnočty a odpovídající energetické rozdíly vyjádřete v keV. Určete konstanty stínění.

Základní vztahy a klíčová slova:

vznik rentgenového záření, atomové energetické stavy a přechody mezi nimi, charakteristické a brzdné záření, difrakce rtg záření na krystalech, Braggova podmínka, rtg spektroskopie, krystalická struktura, vzdálenost atomových rovin, mřížková konstanta, elementární buňka krystalové struktury

Pokyny k měření

zadani/af313.txt · Poslední úprava: 27.08.2018 09:53 autor: Kudrnová Hana Mgr.