Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af312

(12) Studium rotační disperze křemene

Studijní text (stejný pro úlohy 11, 12, 23 a 29)

Pracovní úkol

  1. Proměřte rotační disperzi křemene. Pro každou vlnovou délku proveďte 5 měření stočení polarizační roviny a proveďte odhad střední hodnoty a rozptylu. Zprůměrované hodnoty s vypočítanou chybou pak vyneste do grafu v závislosti na vlnové délce.

Základní vztahy a klíčová slova:

elektromagnetický popis světelné vlny (vlnová délka, frekvence, vlnočet, vlnový vektor), polarizace světelné vlny, metody získání polarizovaného světla, přirozený a umělý dvojlom, princip polarimetru, Sénarmontovo kompenzační zařízení

Pokyny k měření

zadani/af312.txt · Poslední úprava: 2.08.2019 14:59 autor: Kudrnová Hana Mgr.