Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af310

Toto je starší verze dokumentu!


(10) Měření indexu lomu Pulfrichovým refraktometrem

Pracovní úkol

  1. Vyneste do grafu disperzní relaci (spojitou závislost indexu lomu na vlnové délce) měřicího hranolu GoF3 pomocí údajů v tabulce 1.2.2.
  2. Stanovte disperzní relaci optického skla, jeho střední disperzi, relativní střední disperzi a Abbeovo číslo. Podle přiloženého výpisu z katalogu optických skel proveďte identifikaci měřeného vzorku. Disperzní relaci vyneste do grafu.
  3. Stanovte teplotní závislost indexu lomu pro zadanou kapalinu pro tři různé vlnové délky v teplotním intervalu 20° – 50° . Zpracujte naměřené závislosti do grafu.
  4. Spočtěte chybu nepřímého měření indexů lomu pevných látek i kapalin a to obecně i numericky. V úkolu 2. spočtěte chybu nepřímého měření střední disperze, relativní střední disperze a Abbeova čísla.

Základní vztahy a klíčová slova:

absolutní a relativní index lomu, disperze světla, úplný (totální) odraz a mezní úhel, princip refraktometru

Pokyny k měření

zadani/af310.1378063615.txt.gz · Poslední úprava: 15.07.2014 15:20 (upraveno mimo DokuWiki)