Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af310

(10) Měření indexu lomu Pulfrichovým refraktometrem

Studijní text (stejný pro úlohy 9 a 10)

Pracovní úkol

  1. Vyneste do grafu disperzní relaci (spojitou závislost indexu lomu na vlnové délce) měřicího hranolu GoF3 pomocí údajů v tabulce 1.2.2.
  2. Stanovte disperzní relaci vybraného optického skla, jeho střední disperzi, relativní střední disperzi a Abbeovo číslo. Podle přiloženého výpisu z katalogu optických skel proveďte identifikaci měřeného vzorku. Disperzní relaci vyneste do grafu.
  3. Stanovte teplotní závislost indexu lomu pro zadanou kapalinu pro tři různé vlnové délky v teplotním intervalu 20°C – 50°C . Zpracujte naměřené závislosti do grafu.
  4. Spočtěte chybu nepřímého měření indexů lomu pevných látek i kapalin a to obecně i numericky. V úkolu 2. spočtěte chybu nepřímého měření střední disperze, relativní střední disperze a Abbeova čísla.

Základní vztahy a klíčová slova:

absolutní a relativní index lomu, disperze světla, úplný (totální) odraz a mezní úhel, princip refraktometru

Pokyny k měření

zadani/af310.txt · Poslední úprava: 31.01.2018 11:15 autor: Kudrnová Hana Mgr.