Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af306

Toto je starší verze dokumentu!


(6) Studium ohybových jevů v laserovém svazku

Pracovní úkol

  1. Ze změřeného ohybového obrazce zobrazeného na milimetrovém papíru určete mřížkovou konstantu mřížky.
  2. Pomocí aparatury proměřte ohybové obrazce: mřížky, 1 vybrané štěrbiny, 1 vybrané dvojštěrbiny. Zpracováním měření určete parametry použitých difrakčních prvků.
  3. Okalibrujte mikroskopový okulár s použitím metody lineární regrese, odhadněte relativní chybu kalibrace.
  4. Mikroskopem změřte parametry všech použitých difrakčních prvků.
  5. Výsledky měření v úkolech č.1, č.2 a č.4 srovnejte a diskutujte, v kterém případě jsou spočtené parametry zatíženy nejmenší chybou.

K referátu přiložte vytištěné ohybové obrazce.

Základní vztahy a klíčová slova:

Fraunhoferova difrakce na mřížce, štěrbině a dvojštěrbině, podmínky pro polohy maxim a minim, intenzita Fraunhoferova ohybu

Pokyny k měření Návod k~programu

zadani/af306.1378211607.txt.gz · Poslední úprava: 3.09.2013 14:33 autor: Kudrnová Hana Mgr.