Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af306

(6) Studium ohybových jevů v laserovém svazku

Studijní text (stejný pro úlohy 3 a 6)

Pracovní úkol

  1. Ze změřeného ohybového obrazce zobrazeného na milimetrovém papíru určete mřížkovou konstantu mřížky.
  2. Pomocí aparatury proměřte ohybové obrazce: mřížky, štěrbiny a dvojštěrbiny. Konkrétní difrakční prvky vybere vyučující. Zpracováním měření určete parametry použitých difrakčních prvků.
  3. Okalibrujte mikroskopový okulár s použitím metody lineární regrese, odhadněte relativní chybu kalibrace.
  4. Mikroskopem změřte parametry všech použitých difrakčních prvků.
  5. Výsledky měření v úkolech č.1, č.2 a č.4 srovnejte a diskutujte, v kterém případě jsou spočtené parametry zatíženy nejmenší chybou.

K referátu přiložte vytištěné ohybové obrazce.

Základní vztahy a klíčová slova:

Fraunhoferova difrakce na mřížce, štěrbině a dvojštěrbině, podmínky pro polohy maxim a minim, intenzita Fraunhoferova ohybu

Pokyny k měření

Návod k programu

zadani/af306.txt · Poslední úprava: 13.01.2022 14:49 autor: Kudrnová Hana Mgr.