Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af302

(2) Měření parametrů zobrazovacích soustav

Pracovní úkol

  1. Změřte ohniskovou vzdálenost tenké ploskovypuklé (plankonvexní) čočky jednak Besselovou metodou, jednak metodou dvojího zvětšení.
  2. Změřte ohniskovou vzdálenost této čočky Besselovou metodou s modrým, zeleným a červeným filtrem. Vyhodnoťte barevnou vadu vyšetřované čočky, použijte i výsledku z úkolu 1.
  3. Užitím goniometru určete vzdálenost hlavních rovin vyšetřované čočky. Na základě výsledků získaných v bodech 1. a 3. diskutujte, která z uvedených metod měření ohniskové vzdálenosti dle bodu 1. je v uvedeném uspořádání přesnější. Porovnejte relativní chyby měření. Odhadněte systematickou chybu, které se dopouštíme při měření ohniskové vzdálenosti Besselovou metodou.
  4. Na fokometru změřte optickou mohutnost čočky a výsledek srovnejte s výsledky měření ohniskové vzdálenosti.

Základní vztahy a klíčová slova:

zobrazení centrovanými optickými systémy, hlavní body soustavy, předmětová, obrazová vzdálenost, zobrazovací rovnice, příčné zvětšení, tenká a tlustá čočka, paraxiální paprsky, kulová vada čočky, barevná vada čočky

Pokyny k měření

Fokometr (Návod k ovládání je vytištěn u úlohy.)

zadani/af302.txt · Poslední úprava: 27.05.2015 10:38 autor: Kudrnová Hana Mgr.