Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af124

(XXIV) Teplotní roztažnost pevných látek

Pracovní úkol

  1. Změřte závislost prodloužení tyče na teplotě. Měření proveďte pro dva různé materiály.
  2. Výsledky měření zpracujte metodou lineární regrese a graficky znázorněte.
  3. Určete koeficient teplotní roztažnosti měřených materiálů.

Klíčová slova

Délková roztažnost pevných látek, rovnovážná meziatomová vzdálenost v pevných látkách, objemová roztažnost kapalin, tepelný pohyb molekul kapaliny.

Pokyny k měření

  1. Trubici ze zkoumaného materiálu upevněte do držáku do svorky označené 600 (odpovídá počáteční délce 600 mm). Ke koncům trubice připojte hadice oběhového termostatu.
  2. Na indikátorových hodinách nastavte ručičku na nulu. Měřte délku zkoumané trubice v závislosti na teplotě (od 20 °C do 60 °C).
  3. Teplotu lázně termostatu nastavujte maximálně na 60 °C.
zadani/af124.txt · Poslední úprava: 18.09.2014 13:31 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.