Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af114

Toto je starší verze dokumentu!


(XIV) Studium teplotní závislosti povrchového napětí

Pracovní úkol

 1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 20 do 70 °C metodou bublin.
 2. Měřenou závislost znázorněte graficky, do grafu vyneste chybové úsečky. Závislost aproximujte kvadratickou funkcí.

Klíčová slova

Povrchové napětí, měření povrchového napětí metodou bublin

Pomůcky:

 1. kapalinový mikromanometr UMK
 2. aspirátor
 3. měrná baňka
 4. zátka
 5. kapilára
 6. rtuťový teploměr
 7. magnetická míchačka MM 2
 8. přítlačné svorky
 9. stojan
 10. kádinka 1l
 11. míchadlo

Pokyny k měření

 1. Kapalinou v mikromanometru je voda.
 2. Proveďte odhad očekávaných změn Δpmax pro daný teplotní rozsah na základě tabulkových hodnot povrchového napětí destilované vody.
 3. Před měřením teplotní závislosti σ je nutné si řádně osvojit metodiku měření touto metodou změřením σ za pokojové teploty.
 4. Pro měření je vhodné nastavit rameno mikromanometru tak, aby úhel sklonu byl 30°.
 5. Voda z aspirátoru se musí vypouštět dostatečně pomalu, aby tvorba bublin probíhala za přibližně rovnovážného stavu.
zadani/af114.1378063615.txt.gz · Poslední úprava: 16.09.2013 15:50 (upraveno mimo DokuWiki)