Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af114

(XIV) Studium teplotní závislosti povrchového napětí

Pracovní úkol

Teplotní závislost povrchového napětí

  1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 20 do 70 °C metodou bublin.
  2. Měřenou závislost znázorněte graficky, do grafu vyneste chybové úsečky a tabulkové hodnoty. Závislost aproximujte kvadratickou funkcí.

Klíčová slova

Povrchové napětí, měření povrchového napětí metodou bublin.

Pokyny k měření

Detail

  1. Kapalinou v mikromanometru je voda.
  2. Proveďte odhad očekávaných změn Δpmax pro daný teplotní rozsah na základě tabulkových hodnot povrchového napětí destilované vody.
  3. Před měřením teplotní závislosti σ je nutné si řádně osvojit metodiku měření touto metodou změřením σ za pokojové teploty.
  4. Pro měření je vhodné nastavit rameno mikromanometru tak, aby úhel sklonu byl 30°.
  5. Voda z aspirátoru se musí vypouštět dostatečně pomalu, aby tvorba bublin probíhala za přibližně rovnovážného stavu.
zadani/af114.txt · Poslední úprava: 18.09.2014 13:14 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.