Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af113

(XIII) Měření momentu setrvačnosti kola

Pracovní úkol

  1. Změřte moment setrvačnosti kola metodou kyvů.
  2. Změřte moment setrvačnosti kola metodou otáčení pro různé hodnoty parametru α. Graficky znázorněte závislost ω = ω(t) pro tři odlišné hodnoty parametru α.
  3. Určete moment třecích sil Mt a moment setrvačnosti kola Ik korigovaný na nulovou hodnotu tření.
  4. Graficky znázorněte závislost nekorigovaného momentu I* na parametru α.

Klíčová slova

Moment setrvačnosti, fyzické kyvadlo, moment síly, otáčivý pohyb tuhého tělesa, úhlová rychlost, úhlové zrychlení.

Pokyny k měření

  1. Hmotnost závaží při měření metodou otáčení je možné volit v rozmezí 15 až 100 g. Při čtyřech různých poloměrech kladek lze snadno zvolit cca dvacet různých hodnot parametru α. Při závažích vyšších hmotností je pro větší poloměry kladek měření doby T zatíženo příliš velkou relativní chybou. Totéž platí pro malé hmotnosti a malé poloměry kladek.
  2. K měření metodou otáčení použijte programu Kolo.
  3. Závislosti ω = ω(t) vyneste všechny do jednoho grafu.

Ovládání programu a postup měření

zadani/af113.txt · Poslední úprava: 3.09.2013 10:03 (upraveno mimo DokuWiki)