Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af112

(XII) Měření viskozity

Pracovní úkol

Ubbelohdeův viskozimetr

  1. Určete teplotní závislost kinematické viskozity destilované vody v oboru teplot od 20 °C do 50 °C pomocí Ubbelohdeova viskozimetru.
  2. Sestrojte graf teplotní závislosti kinematické viskozity.

Klíčová slova

Dynamická a kinematická viskozita, Poiseuillova rovnice, Reynoldsovo číslo, teplotní závislost viskozity.

Pokyny k měření

  1. Vyjádříte-li graficky teplotní závislost kinematické viskozity v souřadnicích ln ν vs. 1/T, lze ze směrnice takto linearizované závislosti určit aktivační energii tohoto transportního procesu.
zadani/af112.txt · Poslední úprava: 24.11.2013 19:11 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.