Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af107

(VII) Studium kmitů vázaných oscilátorů

Pracovní úkol

 1. Změřte dobu kmitu T0 dvou stejných nevázaných fyzických kyvadel.
 2. Změřte doby kmitů Ti dvou stejných fyzických kyvadel vázaných slabou pružnou vazbou vypouštěných z klidu při počátečních podmínkách:
  1. y1=y2=B … doba kmitu T1
  2. y1=-y2= B … doba kmitu T2
  3. y1=0, y2= B
   1. doba kmitu T3
   2. doba T4/4, za kterou dojde k maximální výměně energie mezi kyvadly
 3. Vypočtěte kruhové frekvence ω0, ω1, ω2, ω3ω4 odpovídající dobám T0,T1, T2, T3T4, ověřte měřením platnost vztahů odvozených pro ω3ω4.
 4. Vypočtěte stupeň vazby κ.
 5. Změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení závěsu kyvadla a graficky znázorněte.

Klíčová slova

Vázané mechanické oscilátory, stupeň vazby.

Pokyny k měření

Go!Motion - čidlo pohybu

 1. Nejprve si ověřte, zda obě nevázaná kyvadla kmitají se stejnou frekvencí. Není-li tomu tak, lze frekvence upravit pohybem šroubu po závěsu umístěném pod čočkou kyvadla.
 2. Pro dodržení počátečních podmínek je k dispozici mechanické spouštěcí zařízení připevněné ke stěně u spodní části kyvadel.
 3. Vazbu realizujte pružinou pouze v horní polovině závěsů a dbejte, aby pružina byla upevněna na obou kyvadlech ve stejné vzdálenosti od uložení závěsů.
 4. Promyslete si, při kterém měření můžete zvýšit jeho přesnost změřením doby více kmitů a kdy budete naopak měřit pouze část doby kmitu.
zadani/af107.txt · Poslední úprava: 25.09.2014 09:36 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.