Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af103

Toto je starší verze dokumentu!


(III) Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu

Pracovní úkol

  1. Pro dvě vodorovné trubice s různými poloměry kruhového průřezu, které jsou opatřeny manometry, naměřte závislost objemového průtoku Qv na úbytku statického tlaku Δp na vyšetřované délce trubice l ve směru proudění.
  2. Sestrojte grafy závislosti Qv = Qv(p). Do grafu zakreslete teoretický průběh této závislosti plynoucí z Poiseuillovy rovnice.
  3. Ze směrnice závislosti Qv = Qv(p) v oblasti laminárního proudění určete poloměr trubice.

Klíčová slova

Laminární a turbulentní proudění, Poiseuillova rovnice, Reynoldsovo číslo.

Pokyny k měření

  1. Vysvětlete, proč u některých trubic kolísala během měření výška vodního sloupce v manometru. Odhadněte maximální změnu (Δh/h) během jednoho měření v %.
  2. V oblasti laminárního proudění změřte dostatečný počet experimentálních bodů.
  3. Závislost Qv = Qv(p) vyneste pro obě měřené trubice do jednoho grafu.
zadani/af103.1385312406.txt.gz · Poslední úprava: 24.11.2013 18:00 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.