Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af103

(III) Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu

Pracovní úkol

Trubice

  1. Pro dvě vodorovné trubice s různými poloměry kruhového průřezu, které jsou opatřeny manometry, naměřte závislost objemového průtoku Qv na úbytku statického tlaku Δp na vyšetřované délce trubice l ve směru proudění.
  2. Sestrojte grafy závislosti Qv = Qv(Δp). Do grafu zakreslete teoretický průběh této závislosti plynoucí z Poiseuillovy rovnice.

Klíčová slova

Laminární a turbulentní proudění, Poiseuillova rovnice, Reynoldsovo číslo.

Pokyny k měření

  1. Vysvětlete, proč u některých trubic kolísala během měření výška vodního sloupce v manometru.
  2. V oblasti laminárního proudění změřte dostatečný počet experimentálních bodů.
  3. Závislost Qv = Qv(p) vyneste pro obě měřené trubice do jednoho grafu.
zadani/af103.txt · Poslední úprava: 18.09.2014 13:19 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.