Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af102

(II) Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru

Pracovní úkol

Mechanický oscilátor

  1. Změřte tuhost k dvou pružin metodou statickou.
  2. Sestrojte graf závislosti prodloužení pružiny na působící síle y = y(F)
  3. Změřte tuhost k dvou pružin metodou dynamickou.
  4. Z doby kmitu tělesa známé hmotnosti a výchylky pružiny po zavěšení tohoto tělesa určete místní tíhové zrychlení g.
  5. Sestrojte grafy závislosti:
  6. Při zpracování použijte lineární regresi.

Klíčová slova

Harmonický pohyb, úhlová rychlost, tuhost pružiny, statická a dynamická metoda určení tuhosti pružiny.

Pokyny k měření

  1. Pružiny charakterizujte hmotností a rozměrem (např. délkou).
  2. Věnujte pozornost vhodnému výběru intervalu zatížení pro jednotlivé pružiny. Promyslete si, s jakou přesností je vhodné pro účely této úlohy změřit hmotnost použitých závaží.
  3. Stejný typ závislosti měřený pro různé parametry vyneste do jednoho grafu.
zadani/af102.txt · Poslední úprava: 13.02.2024 14:46 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.