Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:419

Toto je starší verze dokumentu!


(A19) Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky

Pracovní úkol

Pro zadanou kubickou látku:

  1. Nalezněte standardní rtg práškový difraktogram v databázi PDF-2 na CD-ROM.
  2. Určete vhodný úhlový obor měření.
  3. Připravte vzorek pro měření a proveďte měření na komerčním práškovém difrak!tometru.
  4. V průběhu měření zpracujte data dodaná z měření na stejném (obdobném) vzorku provedená většinou předcházející skupinou - nalezněte polohy difrakčních maxim 2??
  5. Z Braggovy rovnice vypočtěte mezirovinné vzdálenosti a mřížové parametry pro jednotlivé difraktující roviny.
  6. Provedťe korekci na instrumentální efekty a určete mřížový parametr zadané kubické látky s maximální přesností.
  7. Diskutujte odchylky mezi určeným parametrem konkrétního vzorku a tabelovaným mřížovým parametrem.

Instruktáž k měření i vyhodnocování budou provedeny vyučujícím v laboratoři.

Literatura

Návod a další informace lze získat http://www.xray.cz/kfes/vyuka/lp/.

zadani/419.1385459439.txt.gz · Poslední úprava: 26.11.2013 10:50 autor: Hanzal Vojtěch RNDr.