Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:3z7

Toto je starší verze dokumentu!


(Z7) Domácí optický experiment - Geometrická optika

  1. Zformulujte pracovní úkoly.
  2. Nastudujte vhodnou literaturu, do protokolu uveďte stručný teoretický úvod s nezbytnými vztahy.
  3. Experiment sestavte a zprovozněte.
  4. Pořiďte fotodokumentaci, tu vložte do systému místo souboru se zápisem z měření. Do protokolu uveďte schématický popis aparatury.
  5. Změřte vybrané veličiny více metodami.
  6. Výsledky zpracujte, nezapomeňte na grafy. Určete chyby měření, uveďte vzorce pro výpočet chyb.
  7. Odevzdejte referát se všemi náležitostmi o maximálně deseti stranách, nezapomeňte připojit titulní list.

Pokyny k měření

Hodnocení úlohy:

  • Za práci při měření obdrží všichni studenti pro začátek 3 body, bude-li shledán nějaký nedostatek v sestavení experimentu, bude na návrh opravujícího počet bodů snížen.
  • Počítejte s možností, že bude nutné protokol dopracovat, a nerozebírejte tudíž experiment, dokud nebude protokol ohodnocen.
  • Pokud bude protokol obsahovat všechny náležitosti odpovídající úrovni úloh v praktiku, bude toto měření počítáno za dvě úlohy.
zadani/3z7.1613572861.txt.gz · Poslední úprava: 17.02.2021 15:41 autor: Kudrnová Hana Mgr.