Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:3z7

(Z7) Domácí optický experiment - Geometrická optika

  1. Zformulujte pracovní úkoly.
  2. Nastudujte vhodnou literaturu, do protokolu uveďte stručný teoretický úvod s nezbytnými vztahy.
  3. Experiment sestavte a zprovozněte.
  4. Pořiďte fotodokumentaci, tu vložte do systému místo souboru se zápisem z měření. Do protokolu uveďte schématický popis aparatury.
  5. Změřte vybrané veličiny.
  6. Výsledky zpracujte, nezapomeňte na grafy. Určete chyby měření, uveďte vzorce pro výpočet chyb.
  7. Odevzdejte referát se všemi náležitostmi o maximálně deseti stranách, nezapomeňte připojit titulní list.

Pokyny k měření

Hodnocení úlohy:

  • Za práci při měření obdrží všichni studenti pro začátek 3 body, bude-li shledán nějaký nedostatek v sestavení experimentu, bude na návrh opravujícího počet bodů snížen.
  • Počítejte s možností, že bude nutné protokol dopracovat, a nerozebírejte tudíž experiment, dokud nebude protokol ohodnocen.
  • Pokud bude protokol obsahovat všechny náležitosti odpovídající úrovni úloh v praktiku, bude toto měření počítáno za dvě úlohy.
zadani/3z7.txt · Poslední úprava: 17.02.2021 15:41 autor: Kudrnová Hana Mgr.