Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:3z3

(Z3) Domácí optický experiment

Vyberte si jedno níže uvedených témat. Navrhněte experiment, který bude vybraný optický jev prezentovat a realizujte jej v domácích podmínkách.

 1. Zformulujte pracovní úkoly.
 2. Nastudujte vhodnou literaturu, do protokolu uveďte stručný teoretický úvod s nezbytnými vztahy.
 3. Experiment sestavte a zprovozněte.
 4. Pořiďte fotodokumentaci, tu vložte do systému místo souboru se zápisem z měření. Do protokolu uveďte schématický popis aparatury.
 5. Změřte vybrané veličiny.
 6. Výsledky zpracujte, nezapomeňte na grafy. Určete chyby měření, uveďte vzorce pro výpočet chyb.
 7. Odevzdejte referát se všemi náležitostmi o maximálně deseti stranách, nezapomeňte připojit aktuální titulní list.

Seznam témat:

 • Studium refrakce
 • Studium disperze
 • Studium absorpce
 • Spektrum světelných zdrojů
 • Studium ohybových jevů v laserovém svazku

Pokyny k měření

Poznámka: Za práci při měření obdrží všichni studenti pro začátek 3 body, pokud bude shledán nějaký nedostatek v sestavení experimentu, bude na návrh opravujícího počet bodů snížen. Úlohu odevzdejte do 27. 4. 2020. Toto měření bude počítáno za dvě úlohy.

zadani/3z3.txt · Poslední úprava: 21.03.2020 20:58 autor: Kudrnová Hana Mgr.