Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:334

(34) Fluorescenční spektroskopie

Pracovní úkol

  1. Připravte vzorek fluorescenčního barviva (odvážením a rozpuštěním ve vodě).
  2. Vláknovým spektrometrem změřte emisní spektrum LED zdroje světla v transmisním uspořádání.
  3. Změřte absorpční spektrum připraveného vzorku. Určete rozsah vlnových délek, které použijete pro excitaci fluorescence.
  4. Mezi světelný zdroj a světlovod vložte ručně nastavitelný monochromátor a v transmisním uspořádání změřte intenzitu světla vystupujícího z monochromátoru ve spektrálním rozsahu odpovídajícím rozsahu vlnových délek použitých pro excitaci fluorescence (po 10 nm).
  5. Uspořádání spektrometru změňte na detekci pod pravým úhlem a změřte intenzitu fluorescence vzorku pro celý rozsah excitačních vlnových délek (tak zvaná excitačně emisní matice). Naměřené hodnoty intenzity fluorescence korigujte o temný signál spektrofotometru, normalizujte na intenzitu excitace a vyneste do 3D grafu.
  6. Z excitačně emisní matice vyberte data odpovídající synchronně skenovacímu fluorescenčnímu (SSF) spektru s Δλ = 60 nm.

Student si může úlohu zapsat až po úspěšném absolvování nejméně 3 úloh.

Základní vztahy a klíčová slova:

Fluorescence, fosforescence, Stokesův posun, fluorescenční barviva

Pokyny k měření

zadani/334.txt · Poslední úprava: 20.01.2022 11:11 autor: Kudrnová Hana Mgr.