Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:330

(30) Využití interference k měření tloušťky tenké vrstvy a k měření poloměrů křivosti čoček

Studijní text (stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30)

Pracovní úkol

  1. Změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.
  2. Pomocí Newtonových interferenčních kroužků změřte oba poloměry křivosti u dvou vybraných čoček zpracováním digitální fotografie.
    1. Zkalibrujte mikroskop. Pořiďte digitální záznam kalibračního měřítka a zpracujte ho fitováním přímo v praktiku.
    2. Pořiďte digitální záznamy Nextonových kroužků pro jednotlivé povrchy čoček a zpracujte je fitováním přímo v praktiku.
    3. Výsledky měření porovnejte s optickou mohutností čoček změřenou pomocí fokometru. Materiál měřených čoček je optické sklo N-BK7.

Základní vztahy a klíčová slova:

interference světla v prošlém a odraženém světle, interference na tenké vrstvě, interference na klínu, fázový a dráhový rozdíl, podmínka pro interferenční maximum a minimum, proužky stejné tloušťky, kroužky stejného sklonu

Pokyny k měření 1 (Tolanského metoda)

Pokyny k měření 2 (Newtonovy kroužky)

Fokometr (Návod k ovládání je vytištěn u úlohy.)

Fotodokumentace k úloze (pouze pro Newtonovy kroužky)

zadani/330.txt · Poslední úprava: 15.09.2022 15:42 autor: Kudrnová Hana Mgr.