Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:330

(30) Jednoduché aplikace interferenčních jevů

Pracovní úkol - platný pro distanční výuku od 17. 3. 2020

  1. Stanovte poloměry křivosti dvou čoček vyhodnocením fotografií Newtonových kroužků.
  2. Určete optickou mohutnost obou čoček. Index lomu materiálu čoček je 1,523.

Pokyny ke zpracování distanční verze úlohy

Newtonovy kroužky - fit

Studijní text (stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30)

Pracovní úkol - nyní neplatný

  1. Změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.
  2. Pomocí Newtonových interferenčních kroužků změřte oba poloměry křivosti u dvou vybraných čoček. Chybu v určení poloměru křivosti stanovte z vhodně použité lineární regrese.
  3. Kontrolu vámi provedené kalibrace stupnice okuláru proveďte metodou postupných měření a zpracujte lineární regresí.
  4. Výsledky měření v bodě 2 porovnejte s optickou mohutností čoček změřenou pomocí fokometru. Index lomu materiálu měřených čoček je 1,523.

Základní vztahy a klíčová slova:

interference světla v prošlém a odraženém světle, interference na tenké vrstvě, interference na klínu, fázový a dráhový rozdíl, podmínka pro interferenční maximum a minimum, proužky stejné tloušťky, kroužky stejného sklonu

Pokyny k měření

Fokometr (Návod k ovládání je vytištěn u úlohy.)

zadani/330.txt · Poslední úprava: 19.03.2020 20:12 autor: Kudrnová Hana Mgr.