Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:327

(27) Kerrův jev v pevné látce

Studijní text

Obsáhlejší studijní text v angličtině je k zapůjčení v praktiku.

Pracovní úkol

  1. Najděte směry snadného průchodu polarizátorů používaných v aparatuře.
  2. Sestavte aparaturu pro sledování příčného elektrooptického jevu v pevném vzorku. Laser umístěte tak, aby byl zdroj světla polarizován kolmo k vodorovné rovině. Ověřte polarizaci světla za vzorkem pro nulové napětí na elektrodách vzorku.
  3. Změřte závislost intenzity světla dopadající na detektor na napětí přiloženém na elektrody vzorku (nepřekračujte 1kV !). Zpracujte graficky, určete půlvlnné napětí. Ověřte polarizaci světla za vzorkem pro půlvlnné napětí.
  4. Ze směrnice závislosti fázového posunu mezi řádným a mimořádným paprskem na čtverci přiloženého napětí určete Kerrovu konstantu vzorku. Srovnejte s teoretickou závislostí.

Základní vztahy a klíčová slova:

polarizace světla, optická anizotropie, umělý dvojlom, Kerrův elektrooptický jev, PLZT keramika

Pokyny k měření

Návod k programu (Návod je vytištěn u úlohy.)

URL vizualizace

zadani/327.txt · Poslední úprava: 15.09.2022 15:45 autor: Kudrnová Hana Mgr.