Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:323

(23) Studium polarizace světla

Pracovní úkol - platný pro distanční výuku od 26. 4. 2020

 1. Ověřte platnost Malusova zákona. Měření zpracujte do kartézského i polárního grafu.
 2. Proměřte závislost intenzity světla na úhlu pootočení polarizátoru, který je umístěn mezi dvěma dalšími polarizátory. Měření zpracujte do kartézského i polárního grafu.
 3. Proměřte kruhově a elipticky polarizované světlo. Měření zpracujte do kartézského i polárního grafu.
 4. Pozorujte, popište a vysvětlete jeden z následujících efektů:
  1. barevné efekty v polarizovaném světle,
  2. polarizaci rozptylem.

Studijní text (stejný pro úlohy 11, 12 a 23)

Pracovní úkol - nyní neplatný

 1. Stanovte „směr snadného průchodu“ všech polarizátorů, které budete v úloze používat. Použijte odraz světla pod Brewsterovým úhlem na rozhraní vzduch-sklo (např. pomocí lampičky a zasklené fotografie připravené u úlohy).
 2. Ověřte platnost Malusova zákona.
 3. Proměřte jednu z následujících úloh:
  1. závislost intenzity světla na úhlu pootočení polarizátoru, který je umístěn mezi dvěma dalšími polarizátory,
  2. stupeň polarizace světla, vzniklého lomem,
  3. kruhově a elipticky polarizované světlo (zpracujte do polárního grafu).
 4. Pozorujte, popište a vysvětlete dva z následujících efektů:
  1. polarizaci odrazem pro různé úhly dopadu,
  2. změnu polarizace při mechanickém namáhání,
  3. barevné efekty v polarizovaném světle,
  4. polarizaci rozptylem.

Základní vztahy a klíčová slova:

elektromagnetická vlna a její charakteristika, polarizace světelné vlny, typy polarizace, Malusův zákon, získání polarizovaného světla

Pokyny k měření

zadani/323.txt · Poslední úprava: 29.04.2020 10:24 autor: Kudrnová Hana Mgr.