Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:312

(12) Studium rotační disperze křemene a Faradayova jevu v kapalině

Studijní text (stejný pro úlohy 11, 12 a 23)

Pracovní úkol

  1. Proměřte rotační disperzi křemene. Pro každou vlnovou délku proveďte 5 měření stočení polarizační roviny a proveďte odhad střední hodnoty a rozptylu. Zprůměrované hodnoty s vypočítanou chybou pak vyneste do grafu v závislosti na vlnové délce.
  2. Změřte Verdetovu konstantu kapalného vzorku. Vyneste do grafu závislost úhlu stočení polarizační roviny lineárně polarizovaného světla na magnetické indukci. Pro každou hodnotu magnetické indukce vypočítejte Verdetovu konstantu. Z těchto dat vypočtěte střední hodnotu Verdetovy konstanty a její standardní odchylku.

Základní vztahy a klíčová slova:

elektromagnetický popis světelné vlny (vlnová délka, frekvence, vlnočet, vlnový vektor), polarizace světelné vlny, metody získání polarizovaného světla, přirozený a umělý dvojlom, indukovaná optická aktivita Faradayův jev, princip polarimetru, Sénarmontovo kompenzační zařízení

Pokyny k měření

URL vizualizace

zadani/312.txt · Poslední úprava: 15.09.2022 15:45 autor: Kudrnová Hana Mgr.