Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:311

(11) Stáčení polarizační roviny

Studijní text (stejný pro úlohy 11, 12 a 23)

Pracovní úkol

  1. Změřte závislost stočení polarizační roviny na koncentraci vodního roztoku vzorku sacharidu. Do grafu vyneste závislost úhlu stočení polarizační roviny lineárně polarizovaného světla na koncentraci včetně odhadnutých chyb měření. Pro každou koncentraci vypočítejte měrnou stáčivost. Získané hodnoty měrné stáčivosti statisticky zpracujte, tj. vypočítejte střední hodnotu a její standardní odchylku.
  2. Změřte Verdetovu konstantu kapalného vzorku. Vyneste do grafu závislost úhlu stočení polarizační roviny lineárně polarizovaného světla na magnetické indukci. Pro každou hodnotu magnetické indukce vypočítejte Verdetovu konstantu. Z těchto dat vypočtěte střední hodnotu Verdetovy konstanty a její standardní odchylku.

Základní vztahy a klíčová slova:

elektromagnetický popis světelné vlny (amplituda, vlnová délka, frekvence, vlnočet, vlnový vektor), polarizace světelné vlny, metody získání polarizovaného světla, optická aktivita přirozená, měrná stáčivost optická aktivita indukovaná – Faradayův jev, Verdetova konstanta, princip polarimetru

Pokyny k měření

URL vizualizace

zadani/311.txt · Poslední úprava: 15.09.2022 15:44 autor: Kudrnová Hana Mgr.