Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:307

(7) Ověření Fresnelových vzorců

Pracovní úkol

  1. Najděte směr snadného průchodu polarizátoru užívaného v aparatuře.
  2. Ověřte, že zdroj světla je polarizován kolmo k vodorovné rovině.
  3. Na přiložených vzorcích proměřte závislost intenzity odraženého světla na úhlu dopadu pro TETM polarizaci.
  4. Naměřené výsledky porovnejte s teoretickým průběhem závislostí.
  5. Určete indexy lomů měřených vzorků a jejich relativní chybu.

Základní vztahy a klíčová slova:

odraz a lom světla na rozhraní dvou prostředí, Fresnelovy vzorce, transverzální elektrická a transverzální magnetická polarizace, s- a p- polarizace, Brewsterův úhel

Pokyny k měření

URL vizualizace

zadani/307.txt · Poslední úprava: 15.09.2022 15:43 autor: Kudrnová Hana Mgr.