Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:2511

(11) Měření osciloskopem

Pracovní úkol

  1. Pomocí osciloskopu změřte špičkovou hodnotu napětí na sekundáru převodního transformátoru a porovnejte ji s hodnotou naměřenou voltmetrem.
  2. Podle vlastní volby sledujte činnost jednocestného nebo dvojcestného usměrňovače s křemíkovými diodami KY711
    1. při maximální hodnotě zatěžovacího odporu 10kOhm sledujte závislost stejnosměrného napětí na filtrační kapacitě C v intervalu 0 – 10 μF. Hodnotu usměrněného napětí při C = 0μF srovnejte se špičkovou hodnotou pulsního průběhu
    2. změřte závislost filtrační kapacity C, potřebné k tomu, aby střídavá složka usměrněného napětí tvořila 10% špičkové hodnoty (tj. asi 1V), na odebíraném proudu. U jednocestného usměrňovače měřte do proudu 0,6mA, u dvojcestného do proudu 1
    3. naměřené závislosti zpracujte graficky. Do grafu uvádějícího závislost filtrační kapacity C na proudu vyneste také závislost časové konstanty τ = RzC na proudu.
  3. Charakteristiku vakuové diody EZ81 a Zenerovy diody KZ703 zobrazte na osciloskopu podle schématu připojeného k úloze. Orientačně načrtněte pozorované charakteristiky a vyznačte měřítka na osách. Odhadněte napětí na diodách při proudu v propustném
zadani/2511.txt · Poslední úprava: 30.08.2013 12:33 (upraveno mimo DokuWiki)