Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:242

(42) Měření odporů

Pracovní úkol

  1. Změřte metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte střídavé napětí v rozsahu do 24V.
  2. Změřte substituční metodou vnitřní odpor měřicích přístrojů použitých v úkolu 1. Výsledek použijte ke korekci naměřených hodnot odporů v úkolu 1.
  3. Metodou substituční změřte závislost odporu vlákna žárovky na proudu v rozsahu 2 až 25 mA. Porovnejte přesnost výsledků s přesností dosaženou v úkolu 1.
  4. Stanovte odpor vlákna žárovky při pokojové teplotě. K extrapolaci odporu vlákna na pokojovou teplotu použijte graf závislosti odporu vlákna na příkonu žárovky.
  5. Změřte odpor měděného a konstantanového drátu Wheatstoneovým a Thomsonovým můstkem. Vysvětlete rozdíly ve výsledcích měření.
  6. Vypočítejte měrný odpor jednotlivých vzorků a příslušné chyby měření. Stanovené hodnoty porovnejte s tabelovanými hodnotami.

Literatura

[1-5], pracovní úkol před měřením

zadani/242.txt · Poslední úprava: 30.08.2013 12:29 (upraveno mimo DokuWiki)